Temos

Klasė | Tema
1A klasė
Lietuvos valstybės sienų kaita, gyventojai Tarpukariu
1B klasė
Lietuvos integracija į pasaulį Tarpukariu
1C klasė
Lietuvos kultūrinis gyvenimas Tarpukariu
1D klasė
Lietuvos švietimo, mokslo ir technikos raida Tarpukariu
1E klasė
Lietuvos ūkio raida, pasiekimai, verslumo kaita Tarpukariu
2A klasė
Sovietų Lietuva
Ginkluota pokario rezistencija ir nepriklausomos valstybės idėja
2B klasė
Sovietų Lietuva
Lietuvių išeivija ir lietuvių diplomatų veikla
2C klasė
Sovietų Lietuva
Sovietų Lietuvos svoris ir vaidmuo SSRS ekonomikoje
2D klasė
Sovietų Lietuva
Tautiškumo ir valstybingumo idėja Sovietinės Lietuvos kultūroje
2E klasė
Sovietų Lietuva
Taiki rezistencija – nepriklausomybės idėjos gyvybiškumas
3A klasė
I LR ir II LR palyginimas
Dvi Lietuvos pasaulyje – reprezentuojančios asmenybės, žinomumas, įvaizdis, laimėjimai (kultūra, mokslas, sportas)
3B klasė
I LR ir II LR palyginimas
Lietuvos pilietis – moralė, religija, pilietiškumas, socialinis gyvenimas
3C klasė
I LR ir II LR palyginimas
Demokratijos egzaminas – valstybės santvarka, pliuralizmas, valstybės ir piliečio santykis
3D klasė
I LR ir II LR palyginimas
Lietuvos gyventojų migracija per šimtmetį
3E klasė
I LR ir II LR palyginimas
Geopolitiniai iššūkiai – Nepriklausomybės įtvirtinimas, išorės grėsmės ir integracija į tarptautinę bendruomenę