Trečia diena

Vasario antrąją dieną, penktadienį, išaušo ilgai laukta finalinė diena. Renginys prasidėjo devintą valandą ryto nuo trečiokų pasirodymų, tačiau mokiniai mokykloje dūzgė nuo pat ankstumos, pabaigdami paskutinius darbus. Viskas prasidėjo nuo pirmų – ketvirtų klasių moksleivių bendro šokio „Oi ant marių“, sukurto specialiai šimtmečio proga. Po nepakartojamo pasirodymo įžengė renginio vedėjai Kristijonas ir Austėja, pasidabinę tautiniais kostiumais, ir savo kalbą pradėjo nuostabiomis Aido Marčėno eilėmis apie Lietuvą. Po jų į sceną buvo pakviesta mokyklos direktorė Virginija Emilija Navickienė, kuri tarė sveikinimo žodį. Netrukus žiūrovai aplodismentais pasitiko Giedrių Kerpiškį, kuris grojo akordeonu. Iškart po Giedriaus sugroto kūrinio trečiokai nieko nelaukdami pradėjo projekto „Epochų ratu. Vardan tos Lietuvos…“ metu nuveiktų darbų pristatymus.

Pirmieji savo sunkaus triūso rezultatus demonstravo trečiosios A klasės moksleiviai. Jie kalbėjo apie Lietuvą reprezentuojančius žmones, išsikėlė tikslą supažindinti visus su nusipelniusiom asmenybėm, jų indėliu Lietuvai. Paminėjo tokius žmones kaip S.Darių, S.Girėną, D.Dolskį, A.Sabonį, G.Rinkevičių ir kitus. Pabrėžė, jog lietuviai buvo pirmieji, skraidinę paštą Jungtinėse Amerikos Valstijose. Visos klasės mokiniai dainavo, deklamavo

Po trečios A į sceną atskubėjo B klasė. Jie šnekėjo apie pilietiškumą, socialinį gyvenimą, piliečio moralę bei religiją. Pristatymo metu kilo nesklandumų, tačiau tai nesutrukdė tolimesnės eigos. Keturios mokinės atliko dainą skirtą partizanams, jų kovoms už Lietuvos laisvę atminti. Filmuke jie lygino tarpukario ir dabartinį pilietį, įžvelgė nemažai skirtumų (susisiekimo, technologijų, pramogų). Pavyzdžiui, anuomet traukos centru buvo bažnyčia, o dabar – PPC „Akropolis“.

Iškart po B klasės savo darbus pristatinėti atėjo gausiausioji trečiokų klasė – C. Buvo išsamiai pasakojama apie Lietuvos politiką, demokratiją, partijas, valstybės ir piliečio santykius. Statistiškai apžvelgtas vyrų bei moterų santykis seime, frakcijų pasiskirstymas. Pademonstruoti knygų lapai, laiškas Baliui Sruogai, plakatas su A.Smetona, filmukas, tuometinės suknelės bei galvos aksesuaro rekonstrukcija. Veiklos apžvalgą pabaigė Paula, Erika, Gabrielė ir Ugnė su nuostabia daina, skirta partizanams bei jų darbams atminti, kurią sukūrė pačios. Kūrinys sujaudino daugumą žiūrovų, kelios mokytojos net nubraukė ašarą.

Ketvirtieji pasirodė D klasės mokiniai. Vedėjai Povilas ir Lukas lygino pirmąją bei antrąją Lietuvos Respublikas, kalbėjo apie emigraciją, jos priežastis, pasekmes, paminėjo ne tik neigiamus padarinius, bet ir teigiamus. Remdamiesi tyrimais nustatė emigracijos kryptis. Jų bendraklasiai rekonstravo tuometinius aksesuarus: moteriškus kaspinėlius ir vyriškas varlytes su trispalve. Knygos puslapiuose aprašė tris didžiausias emigracijos bangas. Neišvengė nesklandumų su meniniu pristatymu, tačiau pažadėjo jį pateikti kito šimtmečio proga.

Paskutinioji, tačiau ne prasčiausia buvo trečioji E klasė. Jos mokiniai Džeironas ir Tauras analizavo geopolitinius iššūkius: nepriklausomybės išorės grėsmes. Priminė konfliktus su Lenkija, bermontininkais, santykius su Vokietija. Kalbėjo apie tarptautinį Lietuvos pripažinimą, sunkumus. Pademonstravo ranka pieštą animacinį Beatos filmuką, kuris sužavėjo publiką savo šiluma, jaukumu bei paprastumu. Deja, kaip ir B bei D klasės, E neišvengė nesklandumų. Laiško parodyti nepavyko, nes, anot jų, jis jau buvo išsiųstas.

Taigi, projektas „Epochų ratu. Vardan tos Lietuvos…“ pasibaigė gana sėkmingai. Gaila, kad šie metai mums, trečiokams, yra paskutiniai šiame projekte, bet mes vis tiek be galo džiaugiamės gauta galimybe dalyvauti tokiame išskirtiniame procese. O jums, jaunesniems, linkime sėkmingų ateinančių „Epochų ratu“.

 

Valerija Kozikaitė, Deimena Šalaševičiūtė

Atėjo 3 „Epochų ratu“ diena. Vieni gimnazistai dar ryte užbaigė visus savo darbus, sudėjo visus taškus ant „i“ ir su nekantrumu laikė, kada galės pristatyti savo darbus. Kitiems, visai kaip studentams, iki trokštamo rezultato pritrūko vienos nakties. Vis tik pasirodymai buvo kūrybiški ir įsimintini. Iš eilės į sceną žengė trečiokai, antrokai ir galų gale – pirmokai.

Lygiai 11 valandą salėje susirinko minia antrokų. Visi su jauduliu laukė savo išėjimo į sceną, įsivyravo jaudulingas šurmulys. Pirmiausia reikėjo išklausyti direktorės Virginijos Navickienės kalbos ir pasižiūrėti labai grakštų „Jungtinių klasių“ pasirodymą.

Pirmiesiems lipti į sceną teko 2A klasės mokiniams. Jų tema – „Ginkluota pokario rezistencija ir nepriklausomos valstybės idėja“. Šios klasės mokiniai ryškiausiai ir įdomiausiai pristatė rekonstrukciją – jie sukūrė partizanų ženklus (netgi daugiau negu 2!), kurie išsiskyrė savo lietuviškomis spalvomis – geltona, žalia ir raudona -, forma bei pačia atlikimo technika. Iškart matyti, kiek daug triūso buvo įdėta!

Antrieji į sceną žengė 2B klasės gimnazistai. Jų pasirodymas prieš auditoriją buvo ypatingas dėl savotiškos aprangos. Visi klasės mokiniai buvo uniformuoti ir atrodė oficialiai, kaip ir reikalavo šis renginys, tik dvi merginos, kurios pristatinėjo postsovietinės okupacijos laikotarpio madas Lietuvoje, buvo apsirengusios labai ryškiai – suknelės, kaspinai, sugarbanoti plaukai, to laikmečio makiažas. Visa tai puikiai derinosi tarpusavyje ir sukėlė didžiulį susidomėjimą. Iš tikrųjų, toks ir buvo merginų tikslas, nes, remiantis istoriniu kontekstu, po II Pasaulinio karo trūko vyrų ir tokia išvaizda moterys bandė prisivilioti vyrus. Taip pat buvo pristatytos įdomios pateiktys apie lietuvių išeiviją bei labai ryškus, įtaigus, skatinantis gyventi Lietuvoje plakatas. Jo šūkis: „Lietuvi, gimtinė tavęs laukia“.

Po 2B klasės į sceną įbildėjo 2C klasė. Šios klasės vaikinai užrašė ir pateikė labai įdomius knygos puslapius, kuriuose dominavo vėliavos spalvos. Taip pat būtent 2C klasė išsiskyrė savo laišku, buvo pasirinktas labai įdomus istorinis asmuo – Kazys Grinius. Jam buvo parašyta apie šalies ekonomika, remiamasi tikrais istoriniais faktais.

Priešpaskutinė pristatinėti savo darbų žengė 2D klasė. Šios klasės mokiniai sukūrė labai įtaigų, intriguojantį ir turiningą filmą apie tėviškę. Pagrindiniai filmo žodžiai – eilėraštis, sukurtas pačių mokinių eilėraščio „Balta balta kur dairais“ motyvais. Filmuke rodomi svarbūs Lietuvos pastatai ir skulptūros. Rami, euforijos kupina nuotaika tarsi skatino mylėti tėvynę.

Ir paskutinė, bet ne prasčiausia, į sceną žengė 2E klasė. Apie ją galima pasakyti tai, jog buvo atkurta labai informatyvi taikios rezistencijos laikotarpio Lietuvoje rekonstrukcija. Taip pat ši klasė buvo viena iš geriausių meninio pasirodymo atžvilgiu. Merginos Elzė, Justina ir Saulė pagal anonimo sukurtą eilėraštį apie Romą Kalantą pačios sugalvojo natas, grojo pianinu ir violončele bei dainavo. Joms padėjo jų klasiokas, kuris sakė R. Kalantos žodžius. Tai buvo nuostabus muzikos kūrinys ir vaizdas!

Po trumputės pertraukos, lygiai 13 valandą, į mokyklos salę atskubėjo pirmų klasių mokiniai. Direktorė Virginija Navickienė palinkėjo pirmų klasių mokiniams pasitikėjimo, drąsos ir šypsenos. Nors pirmokai projekte ,,Epochų ratu“ dalyvavo pirmą kartą, tačiau visi pasirodymai buvo informatyvūs ir kūrybingi.

Pirmieji į Užupio gimnazijos sceną žengė 1a klasės moksleiviai. Jų tema buvo ,,Lietuvos valstybės sienų kaita. Gyventojai tarpukariu“. Pateiktyje buvo daugybė istorinių faktų, tačiau gimnazistai nepamiršo atkreipti dėmesio ir į to laikmečio aktualijas: socialines problemas, kūdikių mirtingumą, ekonomiką. Knygos puslapiai buvo informatyvūs, juose pateikti net penki žemėlapiai. Kiti pristatyti savo darbų atėjo 1b klasės moksleiviai. Jie gilinosi į temą ,,Lietuvos integracija į pasaulį tarpukariu“. Šios klasės merginos atliko visiems gerai žinomą dainą ,,Palangos jūroj nuskendo mano meilė“. Į užduotį sukurti filmuką mokiniai pažvelgė itin kūrybingai. Šie mokiniai ne tik rodė to laikotarpio istorinius fragmentus, bet ir ,,surepavo“ Lietuvos istoriją. Pristatyti savo darbą turėjo galimybę ir 1c klasės mokiniai. Jiems atiteko tema ,,Lietuvos kultūrinis gyvenimas tarpukariu“. Į sceną įžengė Rapolas, Herkus, Jurijus, Martynas, kurie pristatė pateiktį. Ji žiūrovams pasirodė itin įdomi, siejama su šių dienų aktualijomis. Moksleiviai nepamiršo paminėti žymių kompozitorių, pirmosios ,,Dainos šventės“, spektaklių, teatrų bei kitų istorinių aspektų. Šios klasės merginos į užduotį pažiūrėjo kūrybingai – sukūrė juosteles su tautiniais motyvais.

Savo darbus pristatinėjo 1d klasės mokiniai. Jų tema ,,Lietuvos švietimo, mokslo, ir technologijų raida“. Šio pristatymo metu galėjome išgirsti apie pirmąjį lietuvišką lėktuvą ,,ANBO“. Gimnazistai sukūrė ir rekonstrukciją – lėktuvo ,,ANBO“ prototipą. Savo meninį pristatymą atliko su būgnais, pianinu, pritardami mergaičių duetui. Galiausiai į sceną atėjo 1e klasės mokiniai. Jų tema ,,Lietuvos ūkio raida, pasiekimai, verslumo kaita Tarpukariu“. Pateiktys buvo įdomios, atitinkančios pasirinktą temą, susijusios su žemės dalybomis, eksportu ir importu, geležinkeliais. Šio pasirodymo metu nuskambėjo nuostabi daina, kurią pagyvino Rytės grojimas fleita.

Štai ir praėjo trys „Epochų ratu“ dienos, kupinos nuotykių ir prisiminimų. Šį kartą projektas buvo skirtas Lietuvos šimtmečiui paminėti, tad mokiniai turėjo puikią galimybę susipažinti su Lietuvos praeitimi.

Julija Dikčiūtė ir Viktorija Dolotova 2 E klasė